Predstavitev društva

Društvo za pomoč bolnim novorojenčkom – Prvi koraki je bilo ustanovljeno z namenom pomagati bolnim novorojenčkom in njihovim družinam pri zagotavljanju sodobne, kakovostne in pacientom čim prijaznejše zdravstvene obravnave.

Ustanovili so ga starši hospitaliziranih otrok, pediatri neonatologi in medicinske sestre ter strokovni sodelavci Kliničnega oddelka za neonatologijo Pediatrične klinike aprila 2009.

Osnovni namen društvo uresničuje:

  • z zavzemanjem za pravilno, strokovno in multidisciplinarno obravnavo bolnih novorojenčkov,
  • z urejanjem in publikacijo strokovne literature za ustrezno izobraževanje osebja, staršev in laičnih oseb za boljše delo z bolnimi novorojenčki,
  • z zbiranjem prostovoljnih prispevkov, donacij in sponzorstev, da bi bolnim novorojenčkom v bolnišnici in domačem okolju omogočili strokovno kakovostno, sodobno in prijazno zdravstveno oskrbo ter zagotavljali dodatne materialne, izobraževalne in organizacijske razmere za strokovno kakovostno, sodobno in prijazno zdravstveno oskrbo bolnih novorojenčkov,
  • s spodbujanjem raziskovalnega dela in uvajanja novih postopkov prepoznavanja, zdravljenja in rehabilitacije na področju celostne oskrbe bolnih novorojenčkov.

Osnovni podatki o društvu

Društvo za pomoč bolnim novorojenčkom-Prvi koraki.
Bohoričeva ulica 20
1000 Ljubljana
SLOVENIJA
telefon: 01 522 92 74
fax: 01 522 40 35

davčna številka: 79796516
poslovni račun pri NLB d.d.: TRR: SI56 0201 4025 8480 229