Donacije

Davčna številka Društva:
DŠ: 79796516

Poslovni račun pri NLB d.d.:
TRR: SI56 0201 4025 8480 229

Donacije

Želite Društvu za pomoč bolnih novorojenčkov nameniti donacijo?

S hvaležnostjo bomo sprejeli kakršno koli donacijo, ki bo pripomogla pri našem trudu za izboljšanje obravnave malih bolnikov in njihovih družin, kar je tudi osnovni cilj delovanja našega Društva. Vsem, ki bodo odprtega srca in z razumevanjem sprejeli našo prošnjo, se vnaprej iskreno zahvaljujemo in se hkrati zavezujemo podarjena sredstva porabiti izključno v skladu z našim Temeljnim aktom in zgoraj omenjenimi nalogami Društva.