Novorojenčki v času epidemije z novim koronavirusom – SARS-CoV-2

Ljubljana, 31.3.2020

V času epidemije z novim koronavirusom – SARS-CoV-2 so mladi starši še dodatno zaskrbljeni za zdravje svojih novorojenčkov. O novem virusu SARS-CoV-2, ki je obrnil naš svet na glavo, in o bolezni, ki jo povzroča – COVID-19,  še zdaleč ne vemo vsega. Znanstveniki in zdravstveni delavci postopoma zbirajo informacije z vseh zornih kotov, tudi s stališča ogroženosti novorojenčkov. V nadaljevanju je zbranih nekaj osnovnih informacij o tem, kaj je znanega o prenosu bolezni na novorojenčka in o postopkih, ki so pomembni za novorojenčka, ki se rodi SARS-CoV-2 pozitivni materi.

Čeprav so nosečnice zaradi fizioloških sprememb in sprememb imunskega odziva v nosečnosti lahko bolj občutljive za okužbe dihal, do sedaj znani podatki o SARS-CoV-2 ne dokazujejo hujšega poteka bolezni pri nosečnicah v primerjavi z ostalimi bolniki. Nosečnice po do sedaj znanih podatkih niso bolj dovzetne za virus kot ostali ljudje in zanesljivih podatkov o morebitnih zapletih v nosečnosti, kot so npr. povečano tveganje za splav ali poškodba plodu, ni. Neposredna izpostavljenost ploda virusu v nosečnosti je malo verjetna. Doslej so bili opisani le trije možni, a ne povsem gotovi prenosi okužbe z matere na otroka (en v Evropi in dva na Kitajskem).

Opisani so novorojenčki, pri katerih so odkrili virus; vsi so se rodili bolnim materam, in zelo verjetno okužili po rojstvu. Bolezen je pri njih potekala blago, oz. so bili brez znakov bolezni.

Virusa niso odkrili v mleku. Novorojenčki okuženih mater so po dosedanjih informacijah lahko hranjeni z izčrpanim materinim mlekom ali dojeni, če mati, ki je bolna, to zmore. Če mati, ki preboleva okužbo z virusom SARS-CoV-2 svojega novorojenčka doji, mora pri tem dosledno upoštevati vse higienske ukrepe. Zavedati se mora tveganja, da lahko svojega otroka okuži.  Tveganje za prenos okužbe je pogojeno s tesnim stikom med materjo in novorojenčkom med dojenjem, negovanjem, pestovanjem – preko neposrednega kapljičnega prenosa –  zato  mora biti mati natančno poučena o pravilni higieni rok, pravilnem nameščanju, nošenju in odstranjevanju obrazne maske med dojenjem, negovanjem in pestovanjem ter izogibanju kihanja in kašljanja v bližini otroka.

V primeru, da bolna mati črpa mleko v porodnišnici, mora imeti ločene črpalke in stekleničke za hranjenje, ki morajo biti prane in čiščene ločeno od drugih črpalk, stekleničk in drugih predmetov. Osebje, ki izvaja čiščenje, mora nositi masko, rokavice in predpasnik/zaščitno haljo. Tudi pri uporabi črpalke v domačem okolju je potrebno izvajati stroge higienske ukrepe tako med črpanjem mleka (umivanje rok in uporaba obrazne maske) kot med shranjevanjem in čiščenjem stekleničk in črpalke.

Novorojenčkov SARS-CoV-2 pozitivnih mater, ki nimajo težav, so donošeni in zdravi, se po trenutnih priporočilih ne testira. V porodnišnici ostanejo skupaj z materjo. Opravi se vsa ali večino presejalnih testiranj. Tudi če potrebujejo dodatno oskrbo in zdravljenje zaradi stanja, ki ni povezano s COVID-19 in niso ogroženi, lahko ostanejo ob materi. Ko sta novorojenček in njegova mati pripravljena za odpust domov (pri zdravih donošenih novorojenčkih je svetovan zgodnji odpust, lahko po 36 urah – to je najzgodnejši čas, ko lahko vzamemo presejalne teste, v kolikor se otrok dobro hrani), mora biti mati opozorjena na potrebo po opazovanju otoka in takojšnjem kontaktiranju pediatra v primeru težav pri dihanju, povišani telesni temperaturi, težavah pri hranjenju, slabši odzivnosti. Ob odpustu mora mati imeti kontakt pediatra, s katerim se bo lahko posvetovala v primeru težav. Ob odpustu bo svetovana samoizolacija otroka in matere za 14 dni.

V primeru, da je novorojenček, ki se je rodil SARS-CoV-2 pozitivni materi bolan in prizadet zaradi druge bolezni/stanja, bo potreboval namestitev v enoto, kjer obravnavajo bolne novorojenčke. Večkrat mu bodo odvzeli bris na SARS-CoV-2 in z njim bo ravnalo osebje v zaščitni opremi. Lahko bo hranjen z izčrpanim materinim mlekom, starši pa bodo imeli omejen dostop do njega v času, ko bodo tudi sami bolni ali SARS-CoV-2 pozitivni. Starši bodo naprošeni, da upoštevajo navodila medicinskega osebja, s čimer bodo pripomogli k nemotenem delu z njihovim otrokom. Kolikor bo mogoče, jim bodo informacije in vpogled v otrokovo stanje omogočeno preko elektronskih medijev.

 

Viri:

Za potrebe Kliničnega oddelka za neonatologijo Pediatrične klinike in Društva za pomoč bolnim novorojenčkom-Prvi koraki pripravila prof. dr. Darja Paro-Panjan, dr. med.

<< Nazaj na Dogodki