Utrinki s simpozija Hemodinamsko, tekočinsko……

Klinični oddelek za neonatologijo Pediatrične klinike, UKC Ljubljana je skupaj z Društvom za pomoč bolnim novorojenčkom –  »Prvi koraki« 14. in 15. oktobra 2016 že šestič organiziral mednarodni simpozij neonatologov, katerega tema je bila hemodinamsko, tekočinsko in elektrolitsko ravnovesje pri novorojenčku. Srečanje je potekalo v prijetnem in mirnem okolju hotela Radison Blu v Ljubljani v angleškem

Zanimiva tema simpozija in izredna priložnost prisluhniti tako uglednemu gostu je pritegnila veliko zanimanja, saj so je srečanja udeležilo več kot 70 slovenskih in tujih neonatologov.

Profesor Polin je uvodoma predaval o dilemah in novostih obravnave novorojenčkov z odprtim Botallovim vodom. V nadaljevanju je sledil sklop predavanj o fiziologiji krvnega obtoka novorojenčka v obdobju prehoda iz znotrajmaterničnega v zunajmaternično življenje – vse bližje smo namreč korenitim spremembam obravnave novorojenčka v porodni sobi, ko bi z delom začetne obravnave novorojenčka v podporo procesom prehoda lahko pričeli že, ko je novorojenček še preko popkovnice povezan z materjo. Ob odličnih predavanjih se je vnela intenzivna strokovna debata glede primernega krvnega tlaka nedonošenčka ter obravnave povišanega tlaka v trebušni votlini ter zdravljenju hudo bolnega novorojenčka.  Svoje drugo predavanje je profesor Polin  posvetil problemom in pastem terapije s kisikom ter ciljnim vrednostim nasičenosti krvi s kisikom pri zdravljenju nedonošenčkov. Na koncu je pobudnica in organizatorica simpozija izr.prof. dr. Darja Paro Panjan predstavila pomen hemodinamskih sprememb na delovanje osrednjega živčevja.

Drugi dan simpozija je bil posvečen tekočinskemu in elektrolitskemu ravnovesju. Uvodoma je profesor Polin predstavil pregled fiziologije tekočinskega in elektrolitskega ravnovesja pri novorojenčku; povdaril je najnovejša spoznanja  o delovanju ledvic v času pred in po rojstvu ter predstavil nove pristope k natančnejši oceni glomerulne filtracije. Sledila je poglobljena obravnava omenjenih področij ter  najnovejša spoznanja o akutni okvari ledvic novorojenčka s strani domačih strokovnjakov. S strani udeležencev je bila zelo dobro sprejeta njegova sinteza  v obliki priporočil za vodenje elektrolitskih neravnovesij pri novorojenčkih.

Za konec pa je profesor Polin predstavil izjemno zanimivo predavanje o zgodovini zmot v neonatologiji. Povdaril je pomen ravnovesja med kliničnimi izkušnjami in izsledki bazične znanosti pri vsakdanjem kliničnem delu, potrebo po nenehnem učenju, raziskovanju, premišljenem vrednotenju rezultatov zdravljenja ter treznem in  kritičnem  premisleku ob uvajanju novih načinov zdravljenja.

Mednarodni simpozij, ki je bil eden letošnjih osrednjih strokovnih dogodkov s področja neonatologije v Sloveniji, je celovito predstavil nova spoznanja o fiziologiji prehoda iz znotrajmaterničnega življenja plodu na življenje po rojstvu, pregled kliničnih slik ob težavah pri prehodu pri bolnih in nezrelih novorojenčkih ter možnosti nadzora v vsakdanji klinični praksi. Simpozij je, glede na mnenje udeležencev, odlično uspel tako s strokovne, kakor tudi organizacijske plati. Priprava in izvedba predavanj sta bili na višini mednarodnega dogodka in vrhunska predavanja vabljenega tujega profesorja so se interdisciplinarno prepletala z najnovejšimi strokovnimi spoznanji, ki so jih predstavili slovenski strokovnjaki. Ob srečanju je izšel tudi učbenik z enakim naslovom, ki bo v pomoč vsem tistim, ki delajo z najbolj občutljivo populacijo bolnikov -z bolnimi in nezrelimi novorojenčki.

Domen Robek., dr. med.

<< Nazaj na Arhiv