Socialne pravice staršev novorojenih otrok v Sloveniji

Z rojstvom otroka starši pridobijo določene pravice. Pomembno je, da jih poznajo, saj jih le tako lahko tudi uveljavljajo. Socialne pravice sodijo med temeljne človekove pravice in svoboščine. Ustava Republike Slovenije določa, da država varuje družino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino ter ustvarja za to potrebne razmere…

<< Nazaj na