Deklaracija o pravicah novorojenčka

 • Splošna deklaracija o človekovih pravicah zajema vsa življenjska obdobja. Vsi ljudje se rodijo svobodni, z enakimi pravicami in dostojanstvom.
 • Dostojanstvo novorojenčka kot človeškega bitja je neprecenljiva vrednota. Novorojenčke je potrebno ščititi v skladu s Konvencijo o otrokovih pravicah.
 • Vsak novorojenček ima pravico do življenja. To pravico morajo spoštovati vsi ljudje in vse vlade ne glede na raso, spol, ekonomsko stanje, kraj rojstva, veroizpoved, invalidnost ali karkoli drugega. Države so dolžne izvajati ustrezne ukrepe za zaščito otrok pred razlikovanjem.
 • Noben novorojenček ne sme biti življenjsko ogrožen iz kulturnih, političnih ali verskih razlogov. Nihče nima pravice izvajati kakršnihkoli kratkoročnih ali dolgoročnih dejanj, ki bi ogrožala zdravje novorojenčka ali vplivala na njegovo telesno integriteto. Kakršnokoli škodljivo ravnanje ni opravičljivo v nobenih pogojih; obrezovanje je dovoljeno ob uporabi ustreznega zdravila proti bolečini.
 • Vsak novorojenček ima pravico do ustrezne identifikacije, družine in narodnosti. Država mora to pravico zagotoviti novorojenčku v enaki meri tako, kot katerikoli drugi osebi v kateremkoli življenjskem obdobju.
 • Vsak novorojenček ima pravico do zdravstvene, duševne in socialne oskrbe, ki mu bo pozneje v življenju omogočila najboljši možni telesni, duševni, duhovni, moralni in družbeni razvoj. Družba mora zagotoviti ustrezne pogoje za spoštovanje te pravice. Brez prostovoljne privolitve staršev, ki je potrebna zaradi nesamostojnosti novorojenčka, se ne sme izvajati noben zdravstveni ukrep. Izjema so le nujni primeri, ko mora zdravnik delovati v korist otroka in posredovanje staršev ali skrbnikov ni mogoče. Enakopravna obravnava in preprečevanje vseh oblik razlikovanja morata biti zajamčena ne glede na ekonomski ali družbeni položaj.
 • Vsak novorojenček ima pravico do ustrezne prehrane, ki mu omogoča pravilen razvoj. Potrebno je spodbujati in podpirati dojenje. Kadar mati iz osebnih, telesnih ali psiholoških razlogov ne more dojiti, je potrebno zagotoviti primerno nadomestno hranjenje.
 • Vsi novorojenčki imajo pravico do ustrezne zdravstvene oskrbe. Otroci imajo pravico do najvišje možne ravni zdravja in dostopa do zdravstvenih, preventivnih in rehabilitacijskih storitev. Države morajo zagotoviti ustrezne ukrepe za odpravljanje tradicionalnih navad, ki škodujejo zdravju otroka. Vlade morajo skrbeti za zdravstveno varstvo pred rojstvom in po njem.
 • Nosečnica, ki nosi plod z razvojnimi nepravilnostmi, ki so nezdružljive z življenjem, ima pravico nadaljevati z nosečnostjo ali jo, če to želi, prekiniti v skladu z zakonodajo posamezne države. Če se plod vseeno rodi, je v izogib bolečinam potrebna paliativna oskrba novorojenčka brez nesmiselnih terapevtskih ukrepov.
 • Kadar je zrelost novorojenčka nižja od spodnje meje preživetja, se ga ne poskuša ohraniti pri življenju. Pri tem je potrebno upoštevati dejanske možnosti in stopnjo preživetja v okolju, kjer se je otrok rodil. V vsakem primeru je potrebno starše o tem obvestiti pred porodom.
 • Vsak novorojenček ima pravico izkoristiti ugodnosti ukrepov socialne zaščite in varnosti, ki jih izvaja država. Ta pravica se nanaša tako na ukrepe zdravstvene zaščite in nege kot tudi na pravno zaščito.
 • Vsak novorojenček ima pravico do zaščite pred bolečino. V ta namen naj mu bodo na voljo dobra protibolečinska zdravila in ustrezni načini zdravljenja; povzročanje bolečine je potrebno obravnavati kot malomarno zdravljenje.
 • Novorojenček ne sme biti ločen od svojih staršev proti njihovi volji. Izjema so le primeri, kjer obstajajo dokazi o zlorabi in kjer okoliščine nakazujejo, da je življenje novorojenčka ogroženo. Takrat so potrebni ustrezni zakonodajni in upravni ukrepi za zagotovitev otrokove zaščite, ki lahko vključujejo tudi ločitev otroka od staršev. To pravilo velja za čas novorojenčkovega bivanja v bolnišnici.
 • V primeru posvojitve ima vsak novorojenček pravico do posvojitve z največjo možno mero koristi. V državah, ki priznavajo sistem posvojitve, morajo biti otrokove koristi glavno vodilo. Potrebno je zagotoviti, da je posvojitev dopustna in da so pridobljena ustrezna pooblastila s strani pravnomočnih oblasti. Trgovina z organi ni opravičljiva v nobenem primeru.
 • V državah, kjer potekajo oboroženi spopadi, imajo vsi novorojenčki in nosečnice pravico do zaščite. V takih okoliščinah je potrebno spodbujati in ščititi dojenje.
 • Vsem novorojenčkom, ki sodelujejo v kliničnih raziskavah, morata biti zagotovljena odvzem najmanjše možne količine krvi ter izogibanje bolečinam in stresnim okoliščinam.

Novorojenček je oseba s posebnimi pravicami, ki jih zaradi telesne in duševne nezrelosti ne more zahtevati sam. Te pravice nalagajo družbi vrsto dolžnosti in odgovornosti, katerih uveljavljanje morajo omogočiti zakonodajne in izvršilne ustanove vseh držav.

Prirejeno po Barcelonski deklaraciji, UENPS (Union of European Neonatal & Perinatal Societies) 2010

<< Nazaj na Strokovna javnost